Rik van der Meer

 Ik ben ruim 15 jaar werkzaam in het sociaal culturele werk en allround inzetbaar. Als allround werker organiseer ik samen met de jeugd activiteiten en laat hen participeren in verschillende projecten als het kunsgrasveld, DCV, vluchtelingen. 


Daarnaast zoek ik met jongeren naar mogelijkheden wanneer er vragen/ problemen over scholing, werk, thuissituatie,vrije tijd of andere voor de jeugd relevante onderwerpen. 


T
ijdens de Inloop, sport, en in de wijken spreek ik met jongeren, ouders en omwonenden en betrek waar nodig partners.
Verder hou ik me in Krimpen bezig met de Pr en communicatie waaronder social media en de website, het beheer en sluit aan bij overleggen met o.a. gemeente, politie, scholen, synerkri en andere maatschappelijke organisaties.  

 
In contact komen met Rik, mail naar Rikvandermeer@stjjmh.nl of bel naar 06-46602811

Social Media

FacebookknopTwitterknop