Meidenwerk

Waarom meidenwerk?
DSC01549


Het jongerenwerk bereikt vooral jongens , omdat het zich op informele groepen richt, waarbij, met name op straat, jongeren de boventoon voeren. Daarnaast is gemeentelijk jeugdbeleid voor een belangrijk deel gericht op de bestrijding van jongerenoverlast, en dat is in de praktijk vooral jongensoverlast. Meisjes zijn veel minder in beeld als ‘probleemjongeren’.

 

Meiden kunnen echter een belangrijke rol spelen in groepen jongens. Zij zorgen voor stabiliteit en halen de ‘scherpe kantjes’ van de groep. Dit pleit ervoor om meiden nadrukkelijk te betrekken binnen het jongerenwerk.

Daarnaast hebben meiden zelf ook begeleiding en ondersteuning nodig bij het opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Dat meiden minder zichtbaar zijn en bijvoorbeeld minder overlast veroorzaken, wil tenslotte niet zeggen dat ze minder steun nodig hebben bij het volwassen worden. De problemen van meiden zijn echter vaak geïnternaliseerd; op zichzelf gericht. Meiden die weinig zelfvertrouwen hebben trekken zich bijvoorbeeld terug, knokken minder voor hun opleiding en toekomst en zijn bijvoorbeeld sneller slachtoffer van autoritaire jongens; loverboys.

Overigens is er een kleine groep meiden die wel gerekend wordt tot de overlast gevende jongeren. Daarbij speelt onder meer grensoverschrijdend (seksueel) gedrag een rol. Dat zijn bijvoorbeeld meiden die zichzelf ‘verkopen’ voor een pakje sigaretten of een Breezer, maar ook meiden die op de vuist gaan met andere meiden.

Visie op het meidenwerk


Meiden hebben recht op dezelfde kansen als jongens. Meidenwerk is in onze ogen meiden bewust een plek geven binnen de totale doelgroep van het jongerenwerk. Dit betekent niet dat de meiden altijd als een aparte groep met een aparte activiteit benaderd moet worden, maar kan ook uitgaan van een interesse waar zowel meiden als jongeren aansluiting bij vinden. Juist op het punt waar meiden een andere vraag hebben dan jongens, moet bewust, met de meiden, gekeken worden hoe een antwoord op deze vraag gegeven kan worden.

Een uitgangspunt daarbij is om de afzonderlijke talenten van meiden te ontdekken en te ontwikkelen en voor de andere meiden te benutten, zodat er een voorbeeldfunctie (rolmodel) ontstaat en de betreffende jongere kan en mag groeien in een stimulerende en veilige omgeving waardoor een positief zelfbeeld ontstaat. Binnen het meidenwerk wordt dus een podium geboden waar meiden zich letterlijk kunnen laten zien en bewijzen.

Dit willen wij doen door binnen onze organisatie meidenwerk als een specifieke werkvorm van jongerenwerk te benaderen en door samenwerking aan te gaan met lokale partners.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd met een recreatief, sportief, educatief of cultureel karakter.

Benieuwd? Check de agenda op www.jongerenwerkkrimpen.nl

Social Media

FacebookknopTwitterknop