School jongerenwerk

Waarom jongerenwerk op school?

HS Friends Sitting by Lockers 1024x682
Jongerenwerkers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk zijn deskundigen op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische leefomgeving.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk biedt namens de gemeente Krimpen ad IJssel informatiewerk en eventuele gastlessen aan voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. Op een laagdrempelige manier wordt informatie verstrekt aan jongeren binnen de muren van de (middelbare) scholen in Krimpen ad IJssel over onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van deze jongeren.

 

Dit voorlichten doet het jongerenwerk in verschillende werkvormen, maar het jongerenwerk vindt het belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk zelf nadenken en hun gedachten en meningen uiten. Interactie en actief meedoen staan tijdens deze preventieactiviteiten dan ook centraal.


Primair Onderwijs


Het jongerenwerk kan aanbod op maat maken op thema of op leeftijd ( gr 7 en 8 en middelbaar) maar ook bijvoorbeeld aan/ voor ouders 9 puberbrein, alcohol, etc).
Schooljongerenwerk vergroot bekendheid van jongerenwerk ( contact binnen en buiten school). Jongeren kunnen dan ook binnen het jongerenwerk meedoen.

Tevens kan het jongerenwerk een bijdrage leveren aan een warme overdracht van basis- naar voorgezet onderwijs.

De activiteiten die het jongerenwerk aanbiedt aan het Primair Onderwijs zijn vooral gericht op:

- kennismaking met groep voor beeldvorming

- sociale activering

- talent ontwikkeling op cultureel, educatief en sportief gebied

- vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, kunst

- meegeven van handvatten

-werken binnen het jongererenwerk met maandelijkse thema’s op cultureel, educatief en sportief gebied

-Doordat we met maandelijkse thema’s werken, kunnen activiteiten ook gezien worden als een verlengde schooldag, waarin de kinderen begeleid worden op recreatief, sportief, educatief en cultureel gebied.

 

Voortgezet Onderwijs


Bij het aanbieden van informatie is het van belang na te gaan waarover en hoe jongeren informatie zoeken. Opvallend is dat de meeste jongeren niet naar informatie zoeken over het risicogedrag dat zij zelf vertonen. Jongeren die bijvoorbeeld veel drinken of blowen zoeken nauwelijks informatie over alcohol en drugs. Er is niet veel actief zoekgedrag. Zij zijn zich niet altijd bewust van het door henzelf vertoonde risicogedrag. Als gevolg hiervan hebben zij geen behoefte om over dat onderwerp informatie te vinden en blijft het zoeken uit.

In hun ontwikkeling naar volwassenheid maken jongeren in korte tijd veel veranderingen mee en ze komen in deze periode voor veel keuzes te staan. De maatschappij is complex, dynamisch en veranderd snel. Het informatieaanbod verandert mee met de snelheid van het karakter van internet: snel, veel, anoniem, virtueel en niet altijd even degelijk. Wanneer informatie onvoldoende bereikbaar of onbetrouwbaar is, kan dat voor jongeren consequenties hebben. Op allerlei terreinen die voor jongeren van belang zijn, kunnen problemen ontstaan of groter worden. Goede jongereninformatie werkt preventief en kan noodzakelijke inzet van jeugdzorg voorkomen.


Wat kan het jongerenwerk bijdragen aan informatieverstrekking binnen scholen?
Alle jongerenwerkers zijn gecertificeerde JIMMY’s (Jongeren Informatie

Medewerkers) en het jongerenwerk verstrekt informatie op een laagdrempelige manier en kan dit ook in samenwerking met andere (CJG) partners binnen de school verzorgen. De samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk wordt zo verstevigd en structureel gemaakt. Een manier om dat te verwezenlijken is om het jongerenwerk letterlijk binnen de school te halen.

Jongerenwerk binnen de school


Het jongerenwerk zoekt de jongeren op, op plekken waar zij natuurlijkerwijs samenkomen, zoals de school.

Als de school open staat voor deze manier van samenwerking, dan ervaart de school ook de meerwaarde van het jongerenwerk binnen de schoolmuren. Als voorpost van het CJG en outreachend vanuit het CJG voor de jeugd, kan het jongerenwerk contactleggen met jongeren op school in de pauzes en tussenuren.

Door gesprekken aan te gaan kan de mogelijke vraag bij jongeren achterhaald worden en kan het jongerenwerk middels een vorm van spreekuur met de jongeren in gesprek. Het jongerenwerk heeft contact met de zorgcoördinator en kan waar nodig doorverwijzen.

Door het schooljongerenwerk kunnen thematische preventieactiviteiten/voorlichting worden aangeboden op het gebied van bijv. Social Media, (cyber-) pesten, roken, gameverslaving, alcohol, drugs, vuurwerk, lifestyle, gezonde voeding, (vervolg-) opleiding, (bij-) baan, groepsdruk, etc.

In dit kader kan op onderdelen aansluiting worden gezocht bij het lesaanbod op school.

Social Media

FacebookknopTwitterknop