Linda Smits

Jongerenwerker

Ik ben Linda Smits, al meer dan 20 jaar actief in het jongerenwerk en sinds juni 2004 werkzaam bij Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland.
Ik werk 28 uur per week in Krimpen aan den IJssel als (allround) jongerenwerker.Ik organiseer in samenwerking met ongeorganiseerde jongeren (op straat) verschillende, gevarieerde activiteiten. Ik bezoek de doelgroep in de buitenruimte (ambulant jongerenwerk), signaleer (groeps- )gedrag en bemiddel bij overlast gevende situaties tussen jongeren en buurtbewoners. Ik ben dus eigenlijk een sociaal makelaar op straat.Ik lever een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en methodieken binnen het jongerenwerk en het jongerencentrum gevestigd in De Tuyter. Management binnen een jongerencentrum, opvangen, informeren en activeren van (hang)jongeren, drop outs en andere (minder bedeelde) jongeren, hoort hierbij.Ik ben actief betrokken binnen sociale zorgnetwerkteams zoals het signaleringsoverleg, Netwerkoverleg, Jongerenoverleg, driemensschappen en casuïstiek overleggen.Daarnaast ontwikkel ik jaarlijks een voorlichting- en preventieprogramma voor scholen en voer deze uit op PO (gr. 7 en 8) en VO (klas 1, 2 en 3).
Samen met collega’s ontwikkelen we een jaarlijkse activiteitenagenda met activiteiten zoals een Alcohol- en Drugspreventie programma, vakantieactiviteiten, sport- en outdooractiviteiten, jongerendebatten, muziek/kunst/cultuur workshops, meidenwerk en verschillende excursies, waarbij creatieve en actieve activiteiten worden geïmplementeerd ten behoeve van (minder bedeelde) jongeren (leeftijd 10- 23 jaar, speerpunt 12-17) bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het zelfbeeld.

Als jongerenwerker begeleid ik ook HALT-straf jongeren, en houd ik me bezig met de ontwikkeling en uitvoering van maatschappelijke stages VMBO (vooral) gericht op talentontwikkeling. Daarnaast verleen ik supervisie aan stagiairs (VMBO/MBO/HBO).

Ook behoort het opbouwen en onderhouden van netwerkcontacten met samenwerkings- en ketenpartners zoals politiedepartementen, gemeenten en welzijnsinstellingen tot mijn taken.

Ik ben gecertificeerd “gids” voor jongeren/ 1-op-1 begeleiding en gecertificeerd JIMMY (Jongeren Informatie Medewerker). Momenteel volg ik de opleiding tot Jongerencoach en hoop deze eind januari 2019 met goed gevolg af te kunnen ronden.

Rens Cornelisse

Jongerenwerker

Mijn naam is Rens Cornelisse en ik werk inmiddels ruim 4 jaar voor Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Momenteel ben ik actief in de gemeente Wassenaar en Krimpen a/d IJssel. De eerste jaren dat ik werkte voor de stichting was ik als buurtsportcoach voornamelijk bezig met het organiseren van sportactiviteiten en het stimuleren van sport. Ik vind het geweldig om op een sportieve manier met mensen bezig te zijn. Sport legt voor de jeugd een basis voor hun verdere leven; ze leren zich aan regels te houden, rekening te houden met anderen en om te gaan met winnen en verliezen.
In de loop der jaren ben ik steeds meer andere taken op gaan pakken en heb ik mij ontwikkeld als allround jongerenwerker. Sinds februari 2018 ben ik ook afgestudeerd als Sportmarketeer. Ik werk momenteel 16 uur in Krimpen a/d IJssel en houd mij voornamelijk bezig met sportactiviteiten, ambulante rondes, inloopactiviteiten en vraaggerichte activiteiten. Als je vragen hebt over mij of over het jongerenwerk wat mijn collega’s en ik uitvoeren in Krimpen dan kan je altijd contact met me opnemen.

E-mail: renscornelisse@stjjmh.nl
Mobiel: 06-35130078

Roel van der Vet

Teamleider

Gunther Gehlich

Jongerenwerker

Thymo Kamu

Jongerenwerker

Roland Meivogel

Jongerenwerker